az | ru | en
 
  BAŞ SƏHİFƏ   MİLLİ ARXİV
  ARXİV İŞİ   ARXİV ŞƏBƏKƏSİ   BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ   QANUNVERİCİLİK   QALEREYA   ƏLAQƏ
  
FOTOQALEREYA

MƏKTUB YAZ
QƏBUL GÜNLƏRİ
MENU
Mərkəzi Ekspert-Yoxlama komissiyası
Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi
Nəşrlər
Linklər
E L A N L A R
  

Füzuli filialı
Fondun adını daxil et
 Fond №-si: 1
 Fondtəşkil edənin Adı: Füzulu rayon Aşağı Veysəlli kənd “Şərq” kolxozu
 İlk və son tarixlər: 1981-1998
 Fondun siyahılarının adı və №-si: 2 – şəxsi heyət üzrə
 Fond üzrə Saxlama vahidlərinin ümum miqdarı: 29
 Fondun Aid Oldugu Kategoriya :     Füzuli filialı

 Fond №-si: 11
 Fondtəşkil edənin Adı: Horadiz Neftbazası
 İlk və son tarixlər: 1977-2003
 Fondun siyahılarının adı və №-si: 2 – şəxsi heyət üzrə
 Fond üzrə Saxlama vahidlərinin ümum miqdarı: 9
 Fondun Aid Oldugu Kategoriya :     Füzuli filialı

 Fond №-si: 14
 Fondtəşkil edənin Adı: Mahmudlu -1 kənd “Mahmudlu “adına kolxoz
 İlk və son tarixlər: 1992-1997
 Fondun siyahılarının adı və №-si: 2 – şəxsi heyət üzrə
 Fond üzrə Saxlama vahidlərinin ümum miqdarı: 16
 Fondun Aid Oldugu Kategoriya :     Füzuli filialı

 Fond №-si: 15
 Fondtəşkil edənin Adı: Govşadlı kənd “H Aslanov” adına kolxoz
 İlk və son tarixlər: 1976-1977
 Fondun siyahılarının adı və №-si: 2 – şəxsi heyət üzrə
 Fond üzrə Saxlama vahidlərinin ümum miqdarı: 12
 Fondun Aid Oldugu Kategoriya :     Füzuli filialı

 Fond №-si: 16
 Fondtəşkil edənin Adı: Böyük Bəhmənli kənd İcra Nümayəndəliyi
 İlk və son tarixlər: 1995-1999
 Fondun siyahılarının adı və №-si: 1 – daimi
                                                               2 – arayış xarakterli
 Fond üzrə Saxlama vahidlərinin ümum miqdarı: 9
 Fondun Aid Oldugu Kategoriya :     Füzuli filialı

 Fond №-si: 18
 Fondtəşkil edənin Adı: Füzuli rayon İcra Hakimiyyəti
 İlk və son tarixlər: 1991-2009
 Fondun siyahılarının adı və №-si: 1 – daimi
                                                             2 – şəxsi heyət üzrə
 Fond üzrə Saxlama vahidlərinin ümum miqdarı: 461
 Fondun Aid Oldugu Kategoriya :     Füzuli filialı

 Fond №-si: 19
 Fondtəşkil edənin Adı: Yağlıvənd kənd “Ukrayna” kolxozu
 İlk və son tarixlər: 1973-1976
 Fondun siyahılarının adı və №-si: 2 – şəxsi heyət üzrə
 Fond üzrə Saxlama vahidlərinin ümum miqdarı: 24
 Fondun Aid Oldugu Kategoriya :     Füzuli filialı

 Fond №-si: 20
 Fondtəşkil edənin Adı: Əhmədalılar kənd İcra Nümayəndəliyi
 İlk və son tarixlər: 1993-2003
 Fondun siyahılarının adı və №-si: 1 – daimi
                                                              2 – arayış xarakterli
 Fond üzrə Saxlama vahidlərinin ümum miqdarı: 30
 Fondun Aid Oldugu Kategoriya :     Füzuli filialı

 Fond №-si: 21
 Fondtəşkil edənin Adı: Karyaqin rayon (Füzuli ) H.Aslanov Əlillər arteli
 İlk və son tarixlər: 1947-1953
 Fondun siyahılarının adı və №-si: 2 – şəxsi heyət üzrə
 Fond üzrə Saxlama vahidlərinin ümum miqdarı: 7
 Fondun Aid Oldugu Kategoriya :     Füzuli filialı

 Fond №-si: 23
 Fondtəşkil edənin Adı: Horadiz kənd “Rusiya” kolxozu
 İlk və son tarixlər: 1950-1992
 Fondun siyahılarının adı və №-si: 2 – şəxsi heyət üzrə
 Fond üzrə Saxlama vahidlərinin ümum miqdarı: 230
 Fondun Aid Oldugu Kategoriya :     Füzuli filialı

12345SonrakıSon

 

ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Milli Arxiv İdarəsi Beynəlxalq Arxivlər Şurasının üzvüdür.

Erməni təcavüzü tarixi sənədlərdə

  ÜNVAN 

        Bakı şəh.,   AZ1106,  Z. Bünyadov pr.,  3

  AXTARIŞ SİSTEMİ