facebook logo    Twitter bird logo 2012.svg

Məqalənin adı 

 

Müəllif                        

Tarix

Metalların  texnologiyası  üzrə  Azərbaycanda ilk mütəxəssislərdən biri,mühəndis–metallurq Neymətulla bəy Baxşəli ağa oğlu Şahtaxtinski haqqında bəzi qeydlər. 

Rafiq Səfərov           

13.01.2016
Xəyanətkar ermənilərin törətdiyi soyqırım (Arxiv sənədlərinin dili ilə) 

Emin Sərdarov   

31.03.2016
Qori və İrəvan Seminariyalarının milli təhsil tariximizdə yeri və rolu haqqında Rafiq Səfərov 13.05.2016
Səhnəmizin ziyası - Kazım Ziya - 120 Aslan Qasımlı    13.06.2016
Qocaman müəllim - Mirzə Həsən Rüşdiyyə Cavid Məmmədli 29.07.2016
Azərbaycanın ilk hərbi hissələrinin təşkilatçısı Rafiq Səfərov                                                   23.09.2016 
Xalq musiqisinin böyük tədqiqatçısı  Aslan Qasımlı 20.10.2016 
Milli ədəbiyyatşünaslığımızın Əziz müəllimi  Cavid Məmmədli  01.11.2016 
Azərbaycanda şərabçılığın inkişafında almanların rolu (rus dilində) Sima Babayeva 21.12.2016 
Azərbaycan almanları (rus dilində)  Rüstəm Ələsgərov 21.12.2016
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Rəfili izləri Cavid Məmmədli 26.12.2016
Milli təhsil  tariximizdə  izi qalan  tədris  ocaqları: Qori  və  İrəvan  müəllimlər  seminariyalarının  milli  təhsil  tariximizdəki   yeri   və  rolu  haqqında Rafiq Səfərov 27.12.2016
Sahilsiz qəlbinin dalğalarını misralara çevirən şair...Abdulla Faruq Xatirə Qədirova 07.02.2017
Səhnəmizin Dağıstanlısı Cavid Məmmədli 22.02.2017
Şöhrətin zirvəsinə ucalan sənətkar - Ağasadıq Gəraybəyli-120 Xatirə Qədirova 10.03.2017

Həyatı boyu ölkəsi və milləti üçün çalışanlar. İmperiya siyasəti də onları unutdura bilmədi. 

 

Rafiq Səfərov 28.03.2017
Bakı Dəniz Aviasiyası Zabit Məktəbi - 100 il (rus dilində) Rüstəm Ələsgərov  30.03.2017
Səsyazma tarixindən Həsənxan Mədətov 11.04.2017
Mədəni irsimizin ustadı Cavid Məmmədli 04.05.2017
Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinin acı nəticələri Anar Məmmədov 04.05.2017
Dünyadan nigaran ustad Könül Nəsibova 12.06.2017
"İstedadlar ailəsi"nin layiqli nümayəndəsi Xatirə Qədirova 13.06.2017
Sürgünlərdə keçən ömür Cavid Məmmədli 13.06.2017

Azərbaycan ordusu və diplomatiyasının şanlı tarixi. Cəfər bəy Rüstəmbəyovu tanıyaq

Rafiq Səfərov 10.07.2017
Xalqa xidmətə həsr olunmuş ömür!  Səadət Cabbarlı 15.07.2017
Nəğmələri ilə ürəkləri fəth edən sənətkar - Səid Rüstəmov Xatirə Qədirova 20.07.2017
Xalq poeziyasının vurğunu Aslan Qasımlı 25.07.2017
Ata laylası Könül Nəsibova 18.08.2017
Dünyada səsim qaldı...  Aslan Qasımlı 08.09.2017
Bakıda ilk elektrik stansiyalarının qurulma tarixindən (ingilis dilində) Rüstəm Ələsgərov 28.09.2017
Bakının ilk ictimai nəqliyyat tarixindən (ingilis dilində) Rüstəm Ələsgərov 29.09.2017
Operamızın ilk qadın sənətkarı Cavid Məmmədli 04.10.2017
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökumətinin xarici iqtisadi-ticarət əlaqələri Rafiq Səfərov 06.10.2017
Üzeyir məktəbinin layiqli davamçısı-Aqşin Əlizadə Cavid Məmmədli 09.10.2017
Öz sahəsinin peşəkarı Səadət Cabbarlı 17.10.2017

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının tarixindən: Aslan bəy Kriçinski  və Xüsusi Komissiyanın fəaliyyəti haqqında

Həsən Həsənov 24.10.2017
Mahnılarda yaşayan bəstəkar ömrü - Tofiq Quliyev 100 Xatirə Qədirova 07.11.2017
“Bəzən bir ümid, bəzən göz yaşı” gətirən nəğmələrin müəllifi - Emin Sabitoğlu - 80 Xatirə Qədirova 15.11.2017
 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında və onun beynəlxalq  aləmdə tanıdılmasında müstəsna xidmətləri olmuş ictimai-siyasi və dövlət xadimi Fətəli Xan Xoyskinin həyat və fəaliyyəti haqqında bəzi qeydlər.” Rafiq Səfərov 29.11.2017
Daşları duyan insan - Ömər Eldarov 90 Cavid Məmmədli 22.12.2017
Solmuş çöhrələri həyat təbəssümünə boyanan İNSAN! Səadət Cabbarlı 25.12.2017
Fəridə Həsən qızı Əliyarbəyli Fəridə Babayeva 25.12.2017

VİRTUAL QARABAĞ
İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Mərkəzi

Ətraflı

ERMƏNİ TƏCAVÜZÜ
tarixi sənədlərdə

ƏtraflıLİNKLƏR