facebook logo    Twitter bird logo 2012.svg


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ ARXİV İDARƏSİ

ELEKTRON ARXİV MƏLUMAT SİSTEMİ

EAMS Haqqında Qısa Məlumat

EAMS AR Milli Arxiv İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Respublika Dövlət Arxivlərində, Dövlət Arxivinin Filiallarında mühafizə edilən hər bir fondun məcmusu, onun xronoloji dövrü və mövzusu haqqında qısa, müfəssəl məlumat sistemidir. İstifadəçilər bu sistemdən istifadə etməklə müvafiq fondlar haqqında, həmin fondların hansı arxivdə mühafizə edilməsi barəsində dəqiq məlumat ala bilərlər. 

 
ELEKTRON ARXİV MƏLUMAT SİSTEMİ-nə

 GİRİŞ

 

 

VİRTUAL QARABAĞ
İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Mərkəzi

Ətraflı

ERMƏNİ TƏCAVÜZÜ
tarixi sənədlərdə

ƏtraflıLİNKLƏR