Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

ƏMƏKDAŞLARIMIZIN ARAŞDIRMALARI

Son Yenilənmə : 2022-03-01 07:39:12
Baxış sayı : 2629

 

MƏQALƏNİN ADI

   

     MÜƏLLİF

  Məmməd Xan Təkinski      Ataxan Paşayev
  Nəsib bəy Yusifbəyli      Ataxan Paşayev
  Fətəli Xan Xoyski      Ataxan Paşayev
  Əlimərdan bəy Topçubaşov      Ataxan Paşayev
  İstiqlal Bəyannaməsi      Ataxan Paşayev
  Cümhuriyyət sənədlərinin etibarlı saxlancı      Əsgər Rəsulov
  Bir general ömrü...      Cavid Məmmədli
  Azərbaycanın ilk hərbi hissələrinin təşkilatçısı      Rafiq Səfərov
  Azərbaycan ordusu və diplomatiyasının şanlı tarixi: Cəfər bəy Rüstəmovu tanıyaq      Rafiq Səfərov
  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökümətinin xarici iqtisadi-ticarət əlaqələri       Rafiq Səfərov 
  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucuları tarixindən: Aslan bəy Kriçinski və Xüsusi Komissiyanın fəaliyyəti haqqında       Həsən Həsənov 

  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında və onun beynəlxalq aləmdə tanıdılmasında müstəsna xidmətləri olmuş ictima-siyasi və        dövlət      xadimi Fətəli Xan Xoyskinin həyat və fəaliyyəti haqqında bəzi qeydlər.

     Rafiq Səfərov
  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100 - Fətəli Xan Xoyski      Emin Sərdarov 
  Əlimərdan bəy Topçubaşovun həyat və fəaliyyəti haqqında arxiv materialları      Zərifə Əhmədova
  Azərbaycan gerbinin hazırlanmasında knyaz izi və ya Aleksandr Şervaşidze kim idi?      Rafiq Səfərov
 Azərbaycan  xalqının  parlament  idarəçiliyi  səviyyəsinə  yüksəldiyini dünyaya  sübut  edən  Məclisi-Məbusan. Cümhuriyyət  Parlamentinin         iclaslarında   təhsil  işinin təşkili və  inkişafına   dair müzakirəyə çıxarılmış  və  qəbul  edilmiş  qanunlara baxış.      Rafiq Səfərov