Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

Müraciətlər üzrə elektron xidmətlər portalı

Son Yenilənmə : 2024-04-30 07:41:44
Baxış sayı : 21304

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ ARXİV İDARƏSİ

ELEKTRON XİDMƏTLƏR PORTALI

 

 (MÜRACİƏTLƏR ÜZRƏ) 

 

 

Bu elektron xidmət Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin surətlərinin verilməsi, həmçinin elmi tədqiqat və digər məqsədlərlə arxiv sənədlərindən istifadəyə icazə verilməsi məqsədilə müraciətlərin və sənədlərin qəbulunu nəzərdə tutur. 

 

 

XİDMƏTİN İNZİBATİ REQLAMENTİ

 

XİDMƏTİN İSTİFADƏ TƏLİMATI

 

 

 

ARXİV ARAYIŞLARININ, ARXİV SƏNƏDLƏRİNDƏN ÇIXARIŞLARIN, ARXİV SƏNƏDLƏRİNİN SURƏTLƏRİNİN VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTLƏRİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

 

ELMİ-TƏDQİQAT VƏ DİGƏR MƏQSƏDLƏRLƏ ARXİV SƏNƏDLƏRİNDƏN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTLƏRİN VƏ SƏNƏDLƏRİN QƏBULU