Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

Elektron Hesabatlar Sistemi

Son Yenilənmə : 2018-10-26 03:39:58
Baxış sayı : 27475


 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ ARXİV İDARƏSİ

ELEKTRON HESABATLAR SİSTEMİ

 

 
Bu xidmət Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlar tərəfindən arxiv sənədlərinin mühafizəsi, uçotu, komplektləşdirilməsi, istifadəsi, tərkibi, elektron daşıyıcılara köçürülməsi, arxiv tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi, arxiv binalarının vəziyyəti və digər arxiv işinə aid olan sahələr haqqında məlumatların rəsmi statistika metodologiyası əsasında İdarəyə elektron şəkildə təqdim edilməsini və həmin məlumatların elektron emalını, inzibati və ilkin statistik məlumatların işlənilməsi və ümumiləşdirilməsi nəticəsində hazırlanmış məlumatlarından iadrə edilməsini nəzərdə tutur. 

 

İSTİFADƏ TƏLİMATI

 

 

SİSTEMƏ DAXİL OL

 

(YALNIZ AVTORİZASİYADAN KEÇİRİLMİŞ DÖVLƏT ARXİVLƏRİ ÜÇÜN)