Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

VİRTUAL SƏNƏD SƏRGİLƏRİ

Son Yenilənmə : 2024-04-29 09:52:02
Baxış sayı : 8258

                                                                 

HEYDƏR ƏLİYEV arxiv fotolarında

 KAZIM ZİYA 120

 

 Müstəqilliyimiz əbədidir,  dönməzdir, sarsılmazdır...

 

                     HACIMƏMMƏD QAFQAZLI

MİRZƏ MƏNSUR
 

           Almanlar Azərbaycanda 200 il 

 

XALQ-HEYDƏR ƏLİYEV, HEYDƏR ƏLİYEV - XALQ

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ 100

 

QANLI YANVAR...DANIŞIR ARXİV SƏNƏDLƏRİ

 

 

HƏQQ MƏNƏM... HƏQQ MƏNDƏDİR... HƏQQ SÖYLƏRƏM

   

MUSTAFA MƏRDANOV  

                 

AĞAHÜSEYN CAVADOV 

HÜSEYNQULU SARABSKİ 140

LEYLA BƏDİRBƏYLİ 100

             

 

 

ƏLƏSGƏR ƏLƏKBƏROV 110

 

ÜZEYİR HACIBƏYOV - 135

         

                  HƏSƏN SEYİDBƏYLİ - 100

                  

         

      BƏHRAM MANSUROV - 110

 

HEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR...

DAHİ ZİYALIMIZ HƏSƏN BƏY ZƏRDABİ...

                    Xan Şuşinski -120

 

                  

QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR!

 

                           ƏTAYƏ ƏLİYEVA

               

HƏSƏNAĞA SALAYEV - 100

NİZAMİ İRSİ ARXİV SƏNƏDLƏRİNDƏ

NİZAMİ GƏNCƏVİ - 880

MƏRZİYƏ DAVUDOVA - 120

İSMAYIL OSMANLI - 120

FATMA QƏDRİ - 115

                          BÜLBÜL - 125

           

ZƏHRA QULİYEVA - 100

 

POLYAKLAR AZƏRBAYCANDA

BAYKAL-AMUR MAGİSTRALI VƏ HEYDƏR ƏLİYEV MÜSTƏSNALIĞI

 

.